• Curs de filosofia teòrica

  • Curs de filosofia espiritual

  • Curs de psicologia del nen

  • Curs d'ètica de la ciència i la tecnologia

  • Curs de filosofia pràctica

CURS DE FILOSOFIA TEÒRICA

Aquest curs de filosofia ofereix la possibilitat de descobrir el potencial que té la ment humana en els diversos àmbits en els que és reclamada una racionalitat acurada. És una introducció general a la varietat del saber filosòfic des del punt de vista teòric i analític.

 “Com no equivocar-se” és el lema del què s’ensenya en aquest curs de filosofia teòrica i analítica. Al llarg de les classes i les lectures recomanades, l’alumne tindrà ocasió d’introduir-se en el rigor analític de la filosofia, amb l’objectiu de confeccionar un mètode de pensament més cautelós i veraç.

Saber què dir i com dir-ho, com plantejar els problemes i les solucions de gran diversitat de qüestions crucials, així com conèixer quins són els límits de la nostra racionalitat, són els objectius d’aquest curs: crear una ràtio filosòfica que, si bé a nivell introductori, obrirà a l’alumne al món del racionalisme que ha guiat a la humanitat en senders com la mateixa filosofia, la ciència i l’evolució sociocultural.

CURS DE FILOSOFIA ESPIRITUAL

No poques preguntes importants son oblidades o deixades per irresolubles donada la seva complexitat. No obstant, encara que no estigui a la vista popular, existeix un enorme assortit d’informació al voltant d’aquestes qüestions, i és ben accessible a tota persona que es pregunti pels temes més transcendentals de la existència.

Les misterioses però ben conegudes preguntes del món filosòfic, tals com; Qui som?, d’on venim, a on anem?, Quin és el sentit de la nostra existència? Existeix alguna cosa suprema que causi el nostre devenir?, Quins són els aspectes del nostre existir que ens poden posar en contacte amb el transcendent? etc… són preguntes que, si bé segurament han passat per la ment de quasi tota persona, també és cert que la gran majoria les han deixat d’entrada per irresolubles.

Aquest curs de filosofia espiritual no pretén donar respostes directes a les mencionades preguntes –doncs seria d’una gosadia precisament impròpia de la disciplina filosòfica -, sinó més bé sofisticar i adequar el mode de qüestionament al respecte, permetent a la persona apropar-se amb més familiaritat a aquests aspectes mistèrics de la nostra existència, contribuint sense dubte a una vida més serena i conscient tant en relació a un mateix com en relació al món.

CURS DE PSICOLOGIA DEL NEN

Encara que l’aspecte més important de la criança resideix en l’amor i l’atenció materna, hi ha molts matisos que són importants per saber interpretar com funcionen psicològicament el nadó i l’infant tant en el seu propi desenvolupament com en la relació amb la seva principal font de protecció i afecte: la seva mare.

Per tenir presents aquestes qüestions, la psicologia evolutiva ofereix gran quantitat d’informació que pot ajudar a la mare a criar al seu nadó amb una millor consciència de les necessitats d’aquest, així com amb millors mitjans per interpretar la conducta del seu fill.

Aquest curs ofereix una formació breu però selecta respecte a la relació mare/fill en la primera infància, incloent conceptes propis de la psicologia evolutiva, la teoria del vincle afectiu i la psicoanàlisi, que aportaran a la mare una visió més nítida tant del comportament i les necessitats del seu fill com de les propietats i possibilitats de la seva relació amb ell.

CURS D’ÈTICA DE LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA

Vivim en una cultura en la qual la tecnologia, a més de tenir un paper cada cop més imprescindible en quasi tots els àmbits, avança a passes de gegant. El problema de tot això és que es dóna un ambient ingieneril competitiu que, només pensant en assolir xifres de facturació el més altes possibles per les empreses, oblida la qüestió transcendental del benefici o perjudici que els avenços tecnològics poden aportar a la humanitat.

Ben sabut és que molts dels avenços tecnològics que s’han donat a la història han tingut conseqüències fatídiques amb les que no es comptaven. Per això, la formació en matèria d’ètica de la ciència i la tecnologia pretén introduir als enginyers i als científics (i a tota persona interessada en aquesta matèria) en el camp de la reflexió filosòfica –concretament ètica- al voltant dels possibles avantatges o desavantatges dels avenços tecno-científics.

Aquest curs, aleshores, tracta d’informar al estudiant tant de qüestions d’ètica teòrica com aplicada, així com de mostrar els diferents camins per la regulació legal d’un avanç tecno-científic responsable i beneficiós.

CURS DE FILOSOFIA PRÀCTICA

La filosofia pràctica és la guia que dóna al individu la capacitat d’obrir el seu camp de visió a totes aquelles persones coses, que podent haver quedat oblidades que hagin passat desapercebudes, enriqueixen la vida.

Tot sovint, la persona que es troba absorbida en la rutina, els horaris, els compromisos, la feina intensa i tot allò que subjecta la vida a una mecànica repetitiva i pesada, relegant al descuit aspectes imprescindibles per una vida recreativa i feliç.

Tenir coneixença d’un mateix, contactar amb la natura, conversar, observar la riquesa artística que en els carrers passa desapercebuda a la majoria, saber interpretar els canvis, els ritmes i els ordres de la vida en general, són algunes de les moltes facetes de la realització personal que contribueixen a la felicitat.

És per aquest motiu que la filosofia pràctica constitueix un constant despertar en la quotidianitat, l’ingredient necessari per una vida recreativa i realitzada, i, sobretot, una eina fonamental per no esgotar-se en la mecànica de la rutina.

Aquest curs de filosofia pràctica, té, doncs, l’objectiu d’aportar, en breus hores de dedicació, un enriquiment vital que permeti a la persona gaudir més del quotidià, així com accedir als aspectes més gratificants de la vida.